firma    |     projekty    |    zaufali nam    |    nagrody    |    kontakt    |   

wytyczne do projektowania

  • określenie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi elementami programu, ich wielkości i zasad współdziałania, gabarytów zabudowy, chłonności terenu oraz skutków przyjętych rozwiązań dla planowanej inwestycji
  • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
  • uzyskanie ustaleń miejscowego planu
  • uzyskanie map do celów projektowych
  • uzyskanie mapy prawnej
  • uzyskanie warunków przyłączenia mediów
  • uzyskanie badań gruntowo – wodnych
  • wykonanie inwentaryzacji zieleni
  • wykonanie inwentaryzacji obiektu(ów)
  • sporządzenie wstępnego raportu ochrony środowiska

architekciPL<br>KREATYWNA PRZESTRZEŃ