firma    |     projekty    |    zaufali nam    |    nagrody    |    kontakt    |   

Wybór wykonawcy

Oferujemy przygotowanie wspólnie z Inwestorem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlach, zarówno na podstawie własnej dokumentacji projektowej, jak również z materiałów powierzonych. Usługa ma na celu optymalizację kosztów poniesionych na realizację inwestycji, poprzez optymalny wybór wykonawcy. Posiadamy bazę firm budowlanych godnych polecenia, które można poddać procedurze przetargowej zarówno w otwartym przetargu ofert, jak również w przypadku przetargu skierowanego do określonych zaproszonych firm budowlanych.

architekciPL<br>KREATYWNA PRZESTRZEŃ