firma    |     projekty    |    zaufali nam    |    nagrody    |    kontakt    |   

Nadzór autorski

Obejmuje zwykle rutynowy pobyt na budowie, udział w naradach technicznych organizowanych przez Architekta, Zamawiającego lub Wykonawcę, uzgadnianie zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, udzielenie stosownych porad Wykonawcy i bieżące wyjaśnienie wszelkich wątpliwości powstałych w toku inwestycji, stały nadzór przedstawiciela Architekta.

architekciPL<br>KREATYWNA PRZESTRZEŃ