firma    |     projekty    |    zaufali nam    |    nagrody    |    kontakt    |   

Nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne

Oferujemy usługę zastępstwa inwestycyjnego, którą szczególnie polecamy Inwestorom nieposiadającym wyspecjalizowanych komórek w zakresie przeprowadzania inwestycji. Oferujemy również nadzór inwestorski nad inwestycją. Wybór sposobu przeprowadzenia wyżej wymienionych czynności uzależniony jest od przyjętego sposobu rozliczania robót budowlanych oraz obowiązujących Inwestora przepisów lub procedur narzuconych wewnątrz organizacji.

architekciPL<br>KREATYWNA PRZESTRZEŃ