firma    |     projekty    |    zaufali nam    |    nagrody    |    kontakt    |   

Prace projektowe

  • PROJEKT KONCEPCYJNY
  • PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

  • PROJEKT BUDOWLANY
  • PROJEKT PRZETARGOWY
  • PROJEKT KONTRAKTOWY
  • PROJEKT WYKONAWCZY

  • STUDIUM WYKONALNOŚCI
  • ANALIZA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

Zakres i wartość świadczenia strony określają w oparciu o Standardy Wykonywania Zawodu Architekta.

architekciPL<br>KREATYWNA PRZESTRZEŃ