firma    |     projekty    |    zaufali nam    |    nagrody    |    kontakt    |   

Prace przedprojektowe

 • ocena lokalizacji planowanej inwestycji
 • ocena uwarunkowań urbanistycznych
 • ocena dostępności komunikacyjnej
 • ocena dostępności infrastruktury
 • ocena zapotrzebowania na media
 • ocena ekonomicznej opłacalności inwestycji
 • analiza chłonności terenu
 • analizy akustyczna
 • analizy zanieczyszczeń
 • analizy warunków posadowienia
 • analiza oddziaływania na środowisko
 • analiza celowości etapowania
 • wstępny harmonogram prac projektowych
 • wstępny harmonogram realizacji inwestycji
 • doradztwo w zakresie programu, funkcji, wartości inwestycji

architekciPL<br>KREATYWNA PRZESTRZEŃ