firma    |     projekty    |    zaufali nam    |    nagrody    |    kontakt    |   

nagrody - pierwsze

2018 MYSZYNIEC-Centrum Usług Społecznych
2017 LEWIN BRZESKI–basen+centrum integracji
2016 ELBLĄG–Centrum Rekreacji Wodnej
2015 BYTOM–OPERA ŚLĄSKA-iluminacja
        (inwestycja zrealizowana)
2015 CHORZÓW–zagospodarowanie terenu
        (inwestycja w trakcie realizacji)
2008 OLEŚNICA - basen otwarty i lodowisko
        (inwestycja zrealizowana)
2008 OLEŚNICA - zagospod. terenów zielonych
        (inwestycja zrealizowana)
2008 ŚWIEBODZICE -kompleks sport.-wypoczynk.
2007 ZŁOTY POTOK - przedszkole
        (inwestycja w trakcie realizacji)
2005 ZABRZE - cmentarz komunalny
1997 RZESZÓW i BYDGOSZCZ - oddziały TVP

architekciPL<br>KREATYWNA PRZESTRZEŃ